วันเวลาการยืนยันการลงทะเบียนอบรม

การพัฒนาอุปกรณ์ IoT ด้วย App Inverter
เริ่มยืนยัน 30/07/2018ถึง 03/08/2018* คำชี้แจง...

เนื่องจากหลักสูตรอบรมได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขอจำกัดสิทธิ์ โดยจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจริงจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ยืนยันการลงทะเบียน
** ต้องการยกเลิกการสมัคร **
กรุณาโทรติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์โดยตรง 054-237399 ต่อ 6000 ต่อ 103
** ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ** ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมจริง ขึ้นอยู่กับลำดับก่อน-หลังในการเข้ายืนยันการลงทะเบียน


การรับสมัคร

1) สมัครด้วยตนเองที่ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.

2) สมัครด้วยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ และประสานงานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และโทรสาร

3)ผู้สมัครกรุณาเข้ายืนยันการลงทะเบียนก่อนวันอบรมจริง 5 วันโดยยืนยันการลงทะเบียนได้ที่เมนู ยืนยันการลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรม

ฟรี! ค่าลงทะเบียน

ฟรี! อาหารว่าง และอาหารกลางวันตลอดการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ
• ถุงผ้า/หนังสือ/เอกสารประกอบการฝึกอบรม
• เกียรติบัตร (หากเข้าร่วมครบตามจำนวนชั่วโมง)