วันเวลาการยืนยันการลงทะเบียนอบรม

ออกแบบโลโก้สร้างแบรนด์ให้ตนเอง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
เริ่มยืนยัน 28/02/2018 ถึง 04/03/2018
การผลิตงานพรีเซ็นเตชั่นด้วยเทคนิคการตกแต่งภาพแบบ 2D to 2.5D Parallax
เริ่มยืนยัน 07/03/2018 ถึง 11/03/2018
เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ
เริ่มยืนยัน 14/03/2018 ถึง 18/03/2018

- ประมวลภาพหลักสูตร LINE Sticker Creators ก้าวสู่การเป็นนักสร้างไลน์
- ประมวลภาพหลักสูตร การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP, Bootstrap


* คำชี้แจง...

เนื่องจากหลักสูตรอบรมได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขอจำกัดสิทธิ์ โดยจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจริงจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ยืนยันการลงทะเบียน
** ต้องการยกเลิกการสมัคร **
กรุณาโทรติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์โดยตรง 054-237399 ต่อ 6000 ต่อ 103
** ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ** ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมจริง ขึ้นอยู่กับลำดับก่อน-หลังในการเข้ายืนยันการลงทะเบียน


การรับสมัคร

1) สมัครด้วยตนเองที่ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.

2) สมัครด้วยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ และประสานงานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และโทรสาร

3)ผู้สมัครกรุณาเข้ายืนยันการลงทะเบียนก่อนวันอบรมจริง 5 วันโดยยืนยันการลงทะเบียนได้ที่เมนู ยืนยันการลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรม

ฟรี! ค่าลงทะเบียน

ฟรี! อาหารว่าง และอาหารกลางวันตลอดการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ
• ถุงผ้า/หนังสือ/เอกสารประกอบการฝึกอบรม
• เกียรติบัตร (หากเข้าร่วมครบตามจำนวนชั่วโมง)