รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธชเธฒเธฃเธชเธ™เน€เธ—เธจ (เธงเธ—.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02773  นายปัณณธร สุดแพง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03105  นายอภิวรรธน์ ป่งแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03118  นางสาวดลพร เตชะวงศ์ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03104  นางสาวปิยะธิดา ป่งแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03119  นางสาวดวงฤทัย ไกลถิ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ลำปาง