รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธ™เธงเธฑเธ•เธเธฃเธฃเธกเนเธฅเธฐเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธญเธฒเธซเธฒเธฃ (เธงเธ—.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02409  นางสาววริสรา คำแดง โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม เชียงใหม่
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02934  นางสาวชนิตา ชุ่มสา โรงเรียนวังชิ้นวิทยา แพร่
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02794  นางสาวอรทัย จิรพัฒน์ไพลิน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03139  นางสาวกัญญารัตน์ เพิ่มพูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง