รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธญเธธเธ•เธชเธฒเธซเธเธฒเธฃ (เธ—เธฅ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02595  นายสราวุฒิ บุญพยอม วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02637  นายวรวิทย์ วังฐาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02688  นายบุลากร เทพสุยะ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02692  นายเทพนฤมิตร เเสนทวีสุข วิทลับเทคนิคลำปาง ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02721  นายเสรี วงค์คีรีสกุล วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02734  นายปกรณ์ศักดิ์ ราหุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02715  นายชินนกร ฝั้นอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02690  นายกฤษฎา ไชยกันทา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02782  นายปิยะณัฐ ศรียอด วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02803  นายวชิรวิทย์ แสงสอน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02813  นายศุภโชค นันตากาศ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลำพูน
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02841  นายนรินทร์ ใจคำ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02875  นายธนู ไม่มีชื่อสกุล วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02911  นายพงษศักดิ์ ไม่มีชื่อสกุล วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02944  นายสิทธิพัฒน์ มะโนพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02957  นายธราดล พลหาญ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 17 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02981  นายปรัชญา จันทร์เมืองมา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 18 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03081  นายสรายุธ บุรี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 19 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03098  นายศรณ์อิชย์ พินทิสืบ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง