รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  1 ในสาขาวิชา เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเน‚เธขเธ˜เธฒ (เธ—เธฅ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02691  นายสรานนท์ พุทธสอน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02774  นายชานนท์ ฟูตุ้ย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02642  นายธนวัฒน์ วงค์ไชย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02663  นายทักษิณาวัต กิตติสว่างวงค์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02698  นางสาวบุษรียา สมพรสุขสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02712  นายหรรษวัต วงค์บรรใจ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03038  นายธนวินท์ ปันทะยา
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03005  นายศิวกานท์ ปิงฟอง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03045  นายพรมศิริ เวียงอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03130  นายชัชวาล จีระจิตร วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก