รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธ”เธ™เธ•เธฃเธต (เธจเธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02441  นางสาวจารวี ภูอาราม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ระยอง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02711  นายกิติพงษ์ มิ่งขวัญ โรงเรียนพินิตประสาธน์ พะเยา
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02644  นายปริญญา ถิ่นสอน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แพร่
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02827  นายสุกฤษฎิ์ พรหมเสน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหล่มสัก เพชรบูรณ์
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02999  นายณัฐวุฒิ กันทะวงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลําพูน ลำพูน