รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆ (เธšเธ˜.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02503  นายนรวิชญ์ วงค์นันตา โรงเรียนจอมทอง เชียงใหม่
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02937  นายปริญญา อินใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน น่าน
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02956  นายเมธา วารินทร์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง