รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธฃเธฐเธšเธšเธ„เธงเธšเธ„เธธเธกเธญเธฑเธ•เน‚เธ™เธกเธฑเธ•เธด (เธ—เธฅ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02438  นายสุรเชษฐ์ ใจวรรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02436  นายพงศกร ขุนแก้ว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02608  นายประเสริฐ เมืองเมา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02664  นายปณิธาน ชุมภูเมน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02728  นายผิ่ว - วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02812  นายณัฐพงษ์ ใจวงกาศ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลำพูน
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02879  นายธนวัฒน์ ชุ่มบุตร วิทยาลัยการอาชีพลอง แพร่
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02885  นายอภิสิทธิ์ สะสม วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ พะเยา