รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธงเธดเธจเธงเธเธฃเธฃเธกเธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒ (เธงเธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02507  นายพิสุทธิ์ บทศรี โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02549  นายอินทนนท์ วิสุทธิธาดา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม น่าน
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02604  นางสาวจิรัชญา ปฏิเสน โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02871  นายอนพัทย์ ชวินอำนวยกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02889  นายฌัณสิทธิ์ ศานติธารา โรงเเม่โถวิทยาคม เชียงใหม่
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02830  นายนนทชัย แสนผาบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02915  นางสาวกนกพร จะงาม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03084  นายกิตติพล สวยสด โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง