รายงาน

ประกาศห้องสอบรอบสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1

ดูประกาศ            คำชี้แจงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

     ตารางสอบ     ห้องสอบ     ค้นหาห้องสอบของท่าน     ดูแผนที่สถานที่สอบ

ตารางสอบวิชาสอบ
วันสอบ
เวลาสอบ
 สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
08.30 - 10.00 น.
 สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
10 มีนาคม 2561
08.30 - 11.00 น.
 สอบปฏิบัติพื้นฐานดนตรี
10 มีนาคม 2561
09.00 น.เป็นต้นไป
 สอบปฏิบัติพื้นฐานศิลปะ
10 มีนาคม 2561
09.00 น.เป็นต้นไป
 สอบความรู้ทางวิชาชีพ การตลาด
10 มีนาคม 2561
10.30 - 11.30 น.
 สอบความรู้ทางวิชาชีพ การบัญชี
10 มีนาคม 2561
10.30 - 11.30 น.
 สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
10 มีนาคม 2561
10.30 – 12.30 น.
 สอบสัมภาษณ์ (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
13.30 น. เป็นต้นไป
 สอบสัมภาษณ์ทั่วไป
10 มีนาคม 2561
13.30 น. เป็นต้นไป
 สอบสัมภาษณ์ร่วมกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) -ดูข้อมูลที่เอกสารการสมัคร-
19 เมษายน 2561
09.00 - 16.00 น.
 คุณไม่มีรายการสอบ-เตรียมรายงานตัวในวันที่ 24 มีนาคม 2561
24 มีนาคม 2561
09.00 - 12.00 น.
กลับสู่ด้านบน

ประกาศห้องสอบ

ผู้เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่หมายเลขห้องสอบเพื่อดูรายชื่อผู้สอบ

วิชาสอบ
วันสอบ
เวลาสอบ
ห้องสอบ
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
08.30 - 10.00 น.
สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
10 มีนาคม 2561
08.30 - 11.00 น.
สอบปฏิบัติพื้นฐานดนตรี
10 มีนาคม 2561
09.00 น.เป็นต้นไป
สอบปฏิบัติพื้นฐานศิลปะ
10 มีนาคม 2561
09.00 น.เป็นต้นไป
สอบความรู้ทางวิชาชีพ การตลาด
10 มีนาคม 2561
10.30 - 11.30 น.
สอบความรู้ทางวิชาชีพ การบัญชี
10 มีนาคม 2561
10.30 - 11.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
10 มีนาคม 2561
10.30 – 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
10 มีนาคม 2561
10.30 – 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
10 มีนาคม 2561
10.30 – 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
10 มีนาคม 2561
10.30 – 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
10 มีนาคม 2561
10.30 – 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
10 มีนาคม 2561
10.30 – 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
10 มีนาคม 2561
10.30 – 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
10 มีนาคม 2561
10.30 – 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
10 มีนาคม 2561
10.30 – 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
10 มีนาคม 2561
10.30 – 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
10 มีนาคม 2561
10.30 – 12.30 น.
สอบสัมภาษณ์ (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
13.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
13.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ (คบ.5 ปี)
10 มีนาคม 2561
13.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ทั่วไป
10 มีนาคม 2561
13.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ทั่วไป
10 มีนาคม 2561
13.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ทั่วไป
10 มีนาคม 2561
13.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ทั่วไป
10 มีนาคม 2561
13.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ร่วมกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) -ดูข้อมูลที่เอกสารการสมัคร-
19 เมษายน 2561
09.00 - 16.00 น.
รายงานตัวในวันที่ 24 มีนาคม 2561
[ ตรวจสอบรายชื่อ Click ]
24 มีนาคม 2561
09.00 - 12.00 น.

กลับสู่ด้านบน