ประกาศห้องสอบรอบสอบคัดเลือก

ดูประกาศ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครโดยตรง
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ที่
โทร 086-4215760
LINE ID : 0850294697
e-Mail : C_nittaya2004@hotmail.com
     ตารางสอบ     ห้องสอบ     ค้นหาห้องสอบของท่าน     ดูแผนที่สถานที่สอบ

ตารางสอบวิชาสอบ
วันสอบ
เวลาสอบ
 คุณไม่มีรายการสอบ-สามารถรายงานตัวผ่านระบบตั้งแต่วันที่ 2-3 มิถุนายน 2563
http://lprumis.lpru.ac.th/onlineregis
 สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์(สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว)
30 พฤษภาคม 2563
-
 สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์(สาขาวิชาชีววิทยา)
30 พฤษภาคม 2563
-
 สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์(สาขาวิชาฟิสิกส์)
30 พฤษภาคม 2563
-
 สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
30 พฤษภาคม 2563
-
 สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
30 พฤษภาคม 2563
-
 สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์(สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน)
30 พฤษภาคม 2563
-
 สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์(สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์)
30 พฤษภาคม 2563
-
กลับสู่ด้านบน

ประกาศห้องสอบ

ผู้เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่หมายเลขห้องสอบเพื่อดูรายชื่อผู้สอบ

วิชาสอบ
วันสอบ
เวลาสอบ
ห้องสอบ
คุณไม่มีรายการสอบ-สามารถรายงานตัวผ่านระบบตั้งแต่วันที่ 2-3 มิถุนายน 2563
2-3 มิถุนายน 2563
08.00 - 16.30 น.
ระบบรายงานตัว มร.ลป. http://lprumis.lpru.ac.th/onlineregis
สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์(สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว)
30 พฤษภาคม 2563
-
สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์(สาขาวิชาชีววิทยา)
30 พฤษภาคม 2563
-
สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์(สาขาวิชาฟิสิกส์)
30 พฤษภาคม 2563
-
สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
30 พฤษภาคม 2563
-
สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
30 พฤษภาคม 2563
-
สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์(สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน)
30 พฤษภาคม 2563
-
สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์(สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์)
30 พฤษภาคม 2563
-

กลับสู่ด้านบน