ประกาศห้องสอบรอบสอบคัดเลือก

ดูประกาศ

     ตารางสอบ     ห้องสอบ     ค้นหาห้องสอบของท่าน     ดูแผนที่สถานที่สอบ

ตารางสอบวิชาสอบ
วันสอบ
เวลาสอบ
 คุณไม่มีรายการสอบ-สามารถรายงานตัวในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
15 มิถุนายน 2562
08.30 - 15.30 น.
 สอบสัมภาษณ์ทั่วไป
8 มิถุนายน 2562
13.00 น. เป็นต้นไป
 สอบปฏิบัติพื้นฐานดนตรี
8 มิถุนายน 2562
13.00 น.เป็นต้นไป
 สอบสัมภาษณ์ทั่วไป (เฉพาะค้าปลีก)
8 มิถุนายน 2562
9.00 น. เป็นต้นไป
 สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
8 มิถุนายน 2562
08.30 - 10.00 น.
 สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
8 มิถุนายน 2562
08.30 - 10.00 น.
 สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
8 มิถุนายน 2562
10.30 – 12.30 น.
 สอบปฏิบัติพื้นฐานศิลปะ
8 มิถุนายน 2562
13.00 น.เป็นต้นไป
 สอบสัมภาษณ์
8 มิถุนายน 2562
13.30 น. เป็นต้นไป
กลับสู่ด้านบน

ประกาศห้องสอบ

ผู้เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่หมายเลขห้องสอบเพื่อดูรายชื่อผู้สอบ

วิชาสอบ
วันสอบ
เวลาสอบ
ห้องสอบ
ไม่มีรายการสอบ-สามารถรายงานตัวในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
[ ตรวจสอบรายชื่อ Click ]
15 มิถุนายน 2562
08.30 - 15.30 น.
สอบสัมภาษณ์ทั่วไป
8 มิถุนายน 2562
13.00 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ทั่วไป
8 มิถุนายน 2562
13.00 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ทั่วไป
8 มิถุนายน 2562
13.00 น. เป็นต้นไป
สอบปฏิบัติพื้นฐานดนตรี
8 มิถุนายน 2562
13.00 น.เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ทั่วไป (เฉพาะค้าปลีก)
8 มิถุนายน 2562
9.00 น. เป็นต้นไป
สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
8 มิถุนายน 2562
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
8 มิถุนายน 2562
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
8 มิถุนายน 2562
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
8 มิถุนายน 2562
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
8 มิถุนายน 2562
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
8 มิถุนายน 2562
08.30 - 10.00 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
8 มิถุนายน 2562
08.30 - 10.00 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
8 มิถุนายน 2562
10.30 – 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
8 มิถุนายน 2562
10.30 – 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
8 มิถุนายน 2562
10.30 – 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
8 มิถุนายน 2562
10.30 – 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
8 มิถุนายน 2562
10.30 – 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
8 มิถุนายน 2562
10.30 – 12.30 น.
สอบปฏิบัติพื้นฐานศิลปะ
8 มิถุนายน 2562
13.00 น.เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
8 มิถุนายน 2562
13.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
8 มิถุนายน 2562
13.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
8 มิถุนายน 2562
13.30 น. เป็นต้นไป

กลับสู่ด้านบน