ประกาศห้องสอบรอบสอบคัดเลือก

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครโดยตรงได้ที่
โทร 086-4215760 (054)237399 ต่อ 5162
LINE ID : 0850294697
e-Mail : C_nittaya2004@hotmail.com
ขออภัย
ขณะนี้ไม่อยู่ในช่วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ะ