ขออภัย
ขณะนี้ไม่อยู่ในช่วงการกรอกข้อมูลทาง Internet
ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายรับสมัคร
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยตรง
โทร 086-4215760
LINE ID : 0850294697
e-Mail : C_nittaya2004@hotmail.com