ขออภัย
ขณะนี้ไม่อยู่ในช่วงการกรอกข้อมูลทาง Internet
ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายรับสมัคร
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยตรง โทร (054)237399 ต่อ 3840 หรือ 3850