ระบบการสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์

กรุณาเข้าสู่ระบบ [สำหรับเจ้าหน้าที่]
  Username
       
  Password
       
นักศึกษาที่ต้องการยืนยันการสมัครสอบ
ให้ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ยืนยันการสมัคร ในเวลาราชการ ตามวันที่ระบบแจ้งเมื่อท่านสมัครแล้วเสร็จ