ลงทะเบียนสมัครสอบ
ระบบลงทะเบียนสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ขอสมัครสอบรอบที่  
รอบที่ 8 กำหนดสอบวันที่ 16-01-2562 เวลา 13.00 น.
รอบที่ 9 กำหนดสอบวันที่ 30-01-2562 เวลา 13.00 น.
รอบที่ 10 กำหนดสอบวันที่ 13-02-2562 เวลา 13.00 น.
   
รหัสนักศึกษา  
รหัสผ่าน  
* รหัสที่ได้รับจากศูนย์คอมพิวเตอร์ (รหัสเดียวกับ e-Mail นักศึกษา)
ชื่อ (ไทย)  
* ไม่ต้องใส่คำนำหน้า กรุณาตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของใบวุฒิบัตร
นามสกุล (ไทย)  
* กรุณาตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของใบวุฒิบัตร
รหัสบัตรประชาชน  
e-Mail  
วันเกิด  
เดือน ปี (พ.ศ.)
 

คำแนะนำ  
กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบการสอบ Online
และตรวจสอบข้อมูลที่กรอกว่าถูกต้อง ท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เมื่อถูกบันทึกแล้ว
   
ยืนยันการสมัคร  
เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรุณาทำการยืนยันการสมัครสอบด้วยตนเอง
  โดยติดต่อโดยตรงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1 ศูนย์คอมพิวเตอร์
  สำหรับการสอบรอบปัจจุบัน(สอบวันที่ 16-01-2562) กรุณายืนยันการสมัครในวันที่ 14 - 15 มกราคม 2562
  นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบได้จากเมนู "รายชื่อที่ยืนยันการสมัคร" หรือ "ค้นหารายชื่อผู้สมัคร"