ลงทะเบียนสมัครสอบ
ระบบลงทะเบียนสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ขอสมัครสอบรอบที่  
รอบที่ 6 กำหนดสอบวันที่ 19-10-2565 เวลา 13.00 น.
รอบที่ 7 กำหนดสอบวันที่ 02-11-2565 เวลา 13.00 น.
รอบที่ 8 กำหนดสอบวันที่ 16-11-2565 เวลา 13.00 น.
รอบที่ 9 กำหนดสอบวันที่ 30-11-2565 เวลา 13.00 น.
รอบที่ 10 กำหนดสอบวันที่ 14-12-2565 เวลา 13.00 น.
รอบที่ 11 กำหนดสอบวันที่ 28-12-2565 เวลา 13.00 น.
รอบที่ 12 กำหนดสอบวันที่ 11-01-2566 เวลา 13.00 น.
รอบที่ 13 กำหนดสอบวันที่ 25-01-2566 เวลา 13.00 น.
รอบที่ 14 กำหนดสอบวันที่ 08-02-2566 เวลา 13.00 น.
รอบที่ 15 กำหนดสอบวันที่ 08-03-2566 เวลา 13.00 น.
   
รหัสนักศึกษา  
รหัสผ่าน  
* รหัสที่ได้รับจากศูนย์คอมพิวเตอร์ (รหัสเดียวกับรหัส internet ของมหาวิทยาลัย / e-Mail นักศึกษา)
ชื่อ (ไทย)  
* ไม่ต้องใส่คำนำหน้า กรุณาตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของใบวุฒิบัตร
นามสกุล (ไทย)  
* กรุณาตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของใบวุฒิบัตร
รหัสบัตรประชาชน  
* กรณีนักศึกษาต่างชาติให้ใช้เลข Passport ตามด้วยเลข 0 จนครบ 13 หลัก
e-Mail  
วันเกิด  
เดือน ปี (พ.ศ.)
   
  ท่านยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล LPRU >> อ่านที่นี่ <<
ยอมรับไว้คราวหลัง
   
 

คำแนะนำ  
กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบการสอบ Online
และตรวจสอบข้อมูลที่กรอกว่าถูกต้อง ท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เมื่อถูกบันทึกแล้ว
   
ยืนยันการสมัคร  
สำหรับการสอบรอบปัจจุบัน(สอบวันที่ 05-10-2565) กรุณายืนยันการสมัครในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2565 ภายใน 16.30 น.
  เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรุณาทำการยืนยันการสมัครสอบด้วยตนเอง ในวันเวลาที่กำหนด โดย
วิธียืนยันการสมัคร   1. เลือกเมนู "ยืนยันการเข้าสอบ"
2. ค้นหาชื่อผู้สอบจากเครื่องมือค้นหา
3. เมื่อพบรายชื่อของตนเอง ให้ตรวจสอบคอลัมภ์ "สถานะ"
4. ปุ่ม "ยืนยันการเข้าสอบ" จะแสดงเมื่ออยู่ในระยะเวลาที่อนุญาตให้ยืนยันได้
5. คลิกที่ปุ่ม "ยืนยันการเข้าสอบ"
6. จากหน้าจอยืนยันการเข้าสอบ ให้ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
7. กรณีข้อมูลถูกต้อง ระบุ รหัสผ่าน ในช่องรับรหัสผ่าน
8. กดปุ่ม "ยืนยัน"
  นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบได้จากเมนู "รายชื่อที่ยืนยันการสมัคร" หรือ "ยืนยันการเข้าสอบ"