ประกาศห้องสอบ

สถานที่สอบ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

ท่านสามารถติดตามประกาศห้องสอบ-เวลาสอบ
สำหรับการสอบรอบต่อไป
ได้ที่ห้องโถงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือติดตามได้ที่นี่