สั่งพิมพ์แบบฟอร์มส่งผลการเรียน(เพิ่มเติม)
สั่งพิมพ์แบบขออนุมัติผลการเรียน(สำหรับเขียนเอง)
คณาจารย์ตรวจสอบตารางสอนได้ที่นี่ !!!!
Q&A คำถามยอดนิยม
กำหนดการส่งผลการเรียนประจำปีการศึกษา 1/2560

เข้าสู่ระบบส่งผลการเรียน * ขณะนี้อยู่ในช่วงการส่งเกรดและอนุมัติของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี วท.บ.(เทียบโอน) ที่ออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 3/2559  
กำหนดส่ง ภายใน 13 กันยายน 2560

หากต้องการส่งผลการเรียนภายหลัง วันเวลาศูนย์คอมพิวเตอร์ปิดรับข้อมูลดังกล่าว กรุณาติดต่อกองบริการศึกษาฯ
 

 
ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ให้ระบุรหัสส่วนตัวที่ท่านลงทะเบียน Single Sing On
หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/lprussoreg
!!! มีปัญหาหรือแนะนำการใช้ระบบคลิก "ที่นี่"
ดู คู่มือการใช้งานระบบ และ ขั้นตอนการดำเนินงาน
 

กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี วท.บ.(เทียบโอน) ที่ออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปีการศึกษา 3/2559

คณาจารย์ส่งผลการเรียน
ภายใน
13 กันยายน 2560
คณบดีอนุมัติผล
ภายใน
22 กันยายน 2560
ศูนย์คอมพิวเตอร์ปิดรับข้อมูล
เวลา 16.30 น.
25 กันยายน 2560