สั่งพิมพ์แบบฟอร์มส่งผลการเรียน(เพิ่มเติม)
สั่งพิมพ์แบบขออนุมัติผลการเรียน(สำหรับเขียนเอง)
คณาจารย์ตรวจสอบตารางสอนได้ที่นี่ !!!!
Q&A คำถามยอดนิยม
กำหนดการส่งผลการเรียนประจำปีการศึกษา 1/2560

เข้าสู่ระบบส่งผลการเรียน * ขณะนี้อยู่ในช่วงการส่งเกรดและอนุมัติของ นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2560  
กำหนดส่ง 24 พฤศจิกายน 2560

หากต้องการส่งผลการเรียนภายหลัง วันเวลาศูนย์คอมพิวเตอร์ปิดรับข้อมูลดังกล่าว กรุณาติดต่อกองบริการศึกษาฯ
 

 

* ขั้นตอนการปฏิบัติ สำหรับจารย์พิเศษ ในการเข้าสู่ระบบส่งเกรดออนไลน์ Click

ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ให้ระบุรหัสส่วนตัวที่ท่านลงทะเบียน Single Sing On
หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/lprussoreg

!!! มีปัญหาหรือแนะนำการใช้ระบบคลิก "ที่นี่"
ดู คู่มือการใช้งานระบบ และ ขั้นตอนการดำเนินงาน
 

กำหนดการส่งผลการเรียนของ นักศึกษาภาคปกติ
ปีการศึกษา 1/2560

คณาจารย์ส่งผลการเรียน
ภายใน
24 พฤศจิกายน 2560
คณบดีอนุมัติผล
ภายใน
12 ธันวาคม 2560
ศูนย์คอมพิวเตอร์ปิดรับข้อมูล
เวลา 16.30 น.
13 ธันวาคม 2560