คำชี้แจง...

ให้นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรอกข้อมูลของตนเองในระบบทะเบียนประวัตินักศึกษาและบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย ในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้กรอกข้อมูล
พร้อมทั้งสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินเพื่อไปชำระยังจุดรับชำระเงินที่กำหนด ภายในช่วงเวลาวันที่กำหนดให้ชำระเงิน

สำหรับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ กบศ./การเงิน/คณะ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายและการรายงานตัว คลิ้กที่นี่
รายชื่อผ่านสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ คลิ้กที่นี่

สำหรับนักศึกษา เข้าสู่ระบบลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566พบข้อสงสัยในการรายงานตัว ติดต่อกองบริการการศึกษา 054-237399 ต่อ 5162
 
  พบข้อสงสัยในการใช้งานระบบ ติดต่อศูนย์คอมฯ
โทร. 054-237399 ต่อ 6000 ต่อ 201 หรือ คลิกที่นี่