คำชี้แจง

ให้นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรอกข้อมูลของตนเองในระบบทะเบียนประวัตินักศึกษาและบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย
ในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้กรอกข้อมูล(ก่อนการรายงานตัว) เพื่อนำเอกสารไปประกอบเป็นหลักฐานในการลงทะเบียน
* ในกรณีมากรอกข้อมูลที่มหาวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัว
ให้นักศึกษากรอกข้อมูลและกดปุ่ม "บันทึก" แล้วออกจากระบบโดยไม่ต้องสั่งพิมพ์จากนั้นนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการพิมพ์หลักฐานเพื่อขอสั่งพิมพ์

สำหรับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องการพิมพ์ข้อมูล กรุณาเข้าสู่ระบบ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายและการรายงานตัว คลิ้กที่นี่
รายชื่อผ่านสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ คลิ้กที่นี่

สำหรับนักศึกษา เข้าสู่ระบบลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563พบข้อสงสัยในการรายงานตัว ติดต่อกองบริการการศึกษา 054-237399 ต่อ 3838
พบข้อสงสัยในการใช้งานระบบ ติดต่อศูนย์คอมฯ
โทร. 054-237399 ต่อ 6000 ต่อ 201 หรือ คลิกที่นี่
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้เข้าตรวจสอบข้อมูล ในระบบใหม่ Click