นักศึกษา กรุณาเข้าสู่ระบบ
   
รหัสนักศึกษา
วันเดือนปีเกิด
 
 

ระบบฝากประวัติออนไลน์ สำหรับบัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการเป็นบัณฑิต
และนักศึกษาท่านสามารถเข้าสู่ระบบโดยระบุข้อมูลดังนี้
รหัสนักศึกษา และ วันเดือนปีเกิด
(รูปแบบ วว/ดด/ปปปป เช่น 15/11/2525 และถ้าเกิด 1/2/2521 ให้เติม 0 หน้าตัวเลขที่เป็นหลักเดียวดังนี้ 01/04/2521)

สำหรับนักศึกษาที่เป็นสมาชิกคลิก "สำหรับสมาชิก"เพื่อเข้าสู่ระบบฝากประวัติออนไลน์ / สั่งพิมพ์ประวัติ