คำชี้แจง

 
 

** ยืนยันด้วยบัญชีใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

  ขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีเดียว