รหัสนักศึกษา 
  วันเดือนปีเกิด 
[dd/mm/yy]
 
                 *ระบบนี้ทำงานได้ดีกับ Web browser
               หากมีปัญหาในการใช้หรือเข้าสู่ระบบ
               ติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ
คลิกที่นี่
          ขอเชิญร่วมประเมินการใช้ระบบ <<ดูผลโหวต>>
     
     
  วิธีเข้าสู่ระบบ
  ในการเข้าสู่ระบบกรุณาทำการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบโดย
  1. ระบุรหัสนักศึกษาทั้ง 11 หลักของท่าน
    ในช่องรหัสนักศึกษาทั้งนี้หากท่านไม่แน่ใจ
    สามารถทำการค้นหารหัสของท่านได้จากเมนู
    "ความช่วยเหลือ" > "ค้นหารหัสนักศึกษา"
    ในเมนูหลักด้านบน
  2. ระบุวันเดือนปีเกิดของท่านในช่อง วันเดือนปีเกิด
    ในรูปแบบ วว/ดด/ปป
    เช่นวันที่ 1 เดือนเมษายน 2525
    ระบุเป็น 01/04/25 เป็นต้น
     
คำชี้แจงในการทำแบบสอบถาม

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำมีทั้งหมด 5 ตอนค่ะ
เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้ว เบื้องต้นท่านจะพบกับคำถามในตอนที่ 1 และตอนที่ 5 ก่อน และมีปุ่มบันทึกข้อมูล อยู่ล่างสุดของหน้า

่ทั้งนี้ท่านอาจไม่ต้องทำแบบสอบถามทั้ง 5 ตอน ขึ้นอยู่กับตัวเลือกสถานะภาวะการมีงานทำของท่าน
กล่าวคือเมื่อตอบคำถามตอนที่ 1 ข้อที่ 5 แล้ว จะปรากฎคำถามในตอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับท่านขึ้นมาเพื่อให้ท่านกรอกต่อไป

หากท่านพบหน้าจอระบบดังที่กล่าวมาแล้ว แสดงว่าระบบทำงานสมบูรณ์ ทั้งนี้ให้ท่านกรอกข้อมูลจนครบ แล้วทำการกดปุ่มบันทึกข้อมูล เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบค่ะ

แต่ในกรณีที่ระบบไม่แสดงหน้าจอดังที่กล่าวมานั้นอาจเนื่องมาจากเหตุผลได้หลายกรณี อาทิเช่น สภาพเครื่อง, ความเร็วของอินเทอร์เน็ต, โปรแกรมเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ท่านต้องทำการแก้ไขเฉพาะกรณี

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลค่ะ